3

 

Dnia 29.06.2017 r. Miasto i Gmina Chodecz podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+”. W ramach projektu została przyznana dotacja w wysokości 150 000 zł na prace remontowe w budynku przy ul. Aptecznej 1 w Chodczu mające na celu przystosowanie pomieszczeń na potrzeby klubu, wraz z zakupem wyposażenia do tych pomieszczeń.

 

Budynek Klubu po przebudowie, spełnia minimalny standard placówki określony w Programie, tj. posiada:

  • 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań,
  • pomieszczenia kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,
  • 1 łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę,
  • wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów.

Ponadto, placówka posiada standard placówki ponad określone minimum, tj. jest dodatkowo wyposażona w:

  • pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażone w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie do wieku uczestników,
  • pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele, łazienkę wyposażoną w prysznic z krzesełkiem oraz uchwyty pod prysznicem.

Budynek po przebudowie, jest przystosowany do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu - 307 000,00 zł.