logo dof

Miło nam poinformować, że Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dofinansowanie w kwocie 47 040 zł w projekcie grantowym pn. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” o numerze POPC.03.01.00-00-0073/18 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

 

Beneficjentem projektu są osoby powyżej 25 roku życia, w tym kobiety i mężczyźni.

Osoby powyżej 25 roku życia (w tym seniorzy) mogą wziąć udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych:

  1. „Rodzic w Internecie”,
  2. „Mój biznes w sieci”,
  3. „Moje finanse i transakcje w sieci”,
  4. „Działam w sieciach społecznościowych”,
  5. „Tworzę własną stronę internetową, blog”,
  6. „Rolnik w sieci”,
  7. „Kultura w sieci”.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. W ramach projektu przeszkolone zostaną 84 osoby, w tym osoby niepełnosprawne oraz zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń tj. 6 laptopów. Po realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej w Chodczu.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.07.2019 r.

W najbliższym czasie rozpoczniemy rekrutację uczestników projektu, o której poinformujemy na naszej stronie internetowej: www.chodecz.pl.