wojfunochsrod logo

Chodecz, 16.09.2019 r.

Miasto i Gmina Chodecz otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Miasta i Gminy Chodecz” w ramach Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2019.  Dotacja w wysokości 20 516,00 zł została udzielona na refundację kosztów zakupu materiału szkółkarskiego wg poniższego zestawienia:

Lp.

Zakres rzeczowy

Jednostka miary [szt]

Ilość

1.

Lipa drobnolistna

szt.

80

2.

Świerk pospolity

szt.

30

3.

Głóg jednoszyjkowy

szt.

30

4.

Klon pospolity

szt.

30

5.

Jarząb pospolity

szt.

30

6.

Klon polny

szt.

30

7.

Brzoza brodawkowata

szt.

30

8.

Brzoza omszona

szt.

30

9.

Dąb szypułkowy

szt.

5

10.

Dąb bezszypułkowy

szt.

5

11.

Kalina koralowa

szt.

10

12.

Kalina hordowina

szt.

5

13.

Jarząb szwedzki

szt.

10

14.

Jałowiec sabiński

szt.

45

15.

Azalia pontyjska

szt.

15

16.

Tawuła średnia

szt.

15

17.

Róża rdzawa

szt.

10

18.

Berberys pospolity

szt.

5

19.

Żarnowiec miotlasty

szt.

5

Ww. drzewa i krzewy zostaną posadzone na terenach Miasta i Gminy Chodecz (tj. miejscowości: Chodecz, Chodeczek, Lubieniec, Kromszewice, Mstowo, Brzyszewo, Cetty, Pyszkowo).