lofe

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU LOWE!!!

W związku z realizacją projektu grantowego pn. „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE”  w tym przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji  w Chodczu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, ogłasza się nabór uczestników do niniejszego projektu.

 

Nabór ma charakter ciągły i trwa od 01.06.2020 r. do 30.11.2021 r.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące formy zajęć/wsparcia:

  • kurs pierwszej pomocy
  • warsztaty z rękodzieła
  • kurs obsługi interesanta dla pracujących
  • kurs wizażu i autoprezentacji
  • doradztwo zawodowe
  • spotkanie szkoleniowo-integracyjne
  • kurs tańca
  • Zajęcia z gimnastyki/aerobiku
  • kurs komputerowy

Regulamin rekrutacji oraz dokumentacja rekrutacyjna dostępna poniżej: