Nowy rachunek do wpłat za odpady komunalne: 14 1090 1519 0000 0001 4459 5662