Lasy Państwowe ogłosiły konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich!!!

Lasy Państwowe prowadzą drugi nabór w konkursie „Natura od kuchni" promującym wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się Koła Gospodyń Wiejskich, które są wpisane do krajowego rejestru KGW. Najlepsze projekty mogą zdobyć do 10 tys. zł.

Nabór w konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym od 1 marca do 30 września, a złożone wnioski rozpatrywane są przynajmniej raz w miesiącu.

Więcej informacji na stronie: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/nawet-10-tys-zl-do-wziecia-lasy-panstwowe-oglosily-konkurs-dla-kol-gospodyn

Formularz wniosku dostępny tutaj: https://lesnykonkurs.pl/naturaodkuchni