Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2023r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opinia z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za 2022r.
2. Sprawy bieżące.
3. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak