pfr

Ruszyła kolejna edycja programu grantowego Wakacyjna AktywAKCJA!!!!

Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju.

Celem Programu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sportowych, i/lub rekreacyjnych z elementami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: czerwiec - sierpień 2023.

W ramach Programu Wnioski mogą składać: szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze, które planują zrealizować swoje działania i mają niebanalne pomysły na ciekawy wypoczynek dla dzieci z mniejszych miast i terenów wiejskich.

Zwycięskie projekty zostaną wsparte grantami wysokości do 5000 zł brutto. Zgłoszenia projektów trwają do 8 maja!

Więcej informacji dostępnych na stronie: https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja