Dofinansowanie na zagospodarowanie lokalnej przestrzeni użytkowej!!!!

Informujemy, iż na stronie https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/ ogłoszony jest konkurs grantowy pt. „Moja Mała Ojczyzna". Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego (Fundacja BGK).

Celem programu Moja Mała Ojczyzna jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

Wnioski mogą składać:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia wpisane do KRS,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat, miasto),
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

 Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

 • Poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców,
 • Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek oświatowych,
 • Wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • Porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu,
 • Zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 1000,00 złotych brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu,
 • Koszt usługi księgowej nieprzekraczający 500,00 złotych brutto,
 • Koszt tablicy informacyjnej,

Maksymalna kwota dofinansowania 40 000,00 zł brutto

Więcej informacji na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/