14 czerwca 2023 Burmistrz Chodcza wydał zarządzenie nr 51/2023 (http://bip23.lo.pl/?app=zarzadzenia&nid=3835&y=2023) w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie korzystania z wody z gminnej sieci wodociągowej. Wiąże się to z obowiązkiem ograniczenia podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, upraw w tunelach foliowych, trawników i terenów zielonych na terenie gminy Chodecz od dnia 14 czerwca 2023 w godzinach od 06:00 do 22:00. Wobec tego, do powyższych celów, z wody można korzystać w godzinach od 22:00 do 6:00 rano.