Informacja dot. wniosków suszowych 2023

W nawiązaniu do pisma Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa z dnia 28 lipca 2023 r. prosimy wszystkich rolników, którzy złożyli wnioski o oszacowanie szkód w wyniku suszy o dostarczenie kserokopii wniosku o płatności bezpośrednie z ARiMR oraz aktualnej polisy OC, o ile uprawy były ubezpieczone.