Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

W terminie od 24 lipca do 14 sierpnia 2023r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, które prowadziło Biuro Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.
Poniżej zamieszczamy Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.
Bardzo dziękujemy za przekazane sugestie, wnioski, uwagi i udział w konsultacjach społecznych.

Załącznik:
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka