Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 października 2023r. godz. 12:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Kluby sportowe, Stowarzyszenia – zasadność wydatkowania środków.
2. Wypłata dodatków węglowych.
3. Sprawy bieżące.
4. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak