Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych można znaleźć pod TYM adresem.