UWAGA MIESZKAŃCY!

Przypominamy o obowiązku składania zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenie. (załącznik)