Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

W związku z zaplanowanymi konsultacjami społecznymi Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, które przeprowadzone zostaną w dniach od 8 do 29 listopada (tj.21 dni), zapraszomy na strone Stowarzyszenia WŁOF, na której zostało zamieszczone ogłoszenie wraz z załącznikami: http://wlof.wloclawek.eu/strona-3373-konsultacje_spoleczne_prognoza.html