220101

Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zieleń Gminna otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego

Informujemy, że Spółdzielnia Socjalna Chodecka Zieleń Gminna otrzymała dofinansowanie z państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Pracy w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025".

Nazwa zadania: Wsparcie zatrudnienia i bieżące wsparcie Spółdzielni Socjalnej Chodecka Zieleń Gminna w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025"

Otrzymane dofinansowanie: 62 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 62 000,00 zł

Data podpisania umowy: 24.11.2023 r.

Krótki opis zadania:

Przedmiotem dofinansowania było pokrycie przez okres 5 miesięcy (tj. od 01.08.2023 r. do 31.12.2023 r.) kosztów dotyczących:

  • zatrudnienia 2 pracowników zatrudnionych na cały etat w kwocie 12 000,00 zł,
  • kosztów bieżących działalności (tj. koszty usługi księgowej, koszty paliwa, części do maszyn i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, środki czystości i woda dla pracowników, materiały biurowe, naprawa i konserwacja maszyn) w kwocie 50 000,00 zł.

Wnioskowane wsparcie pozwoliło na zapewnienie Spółdzielni stabilności finansowej w dofinansowanym okresie. W dłuższej perspektywie czasowej, pozwoli na rozwój działalności na innych rynkach (dotarcie z ofertą do nowych klientów, których obecnie ze względu na ograniczoną liczbę pracowników i sprzęt Spółdzielnia nie byłaby w stanie obsłużyć).