NABORY ARiMR DLA ROLNIKÓW!!!

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej: obszar A – inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej.

Program przewiduje dofinansowanie inwestycji związanych z budową biogazowni rolniczych z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących już istniejących biogazowni. Realizowana inwestycja musi być związana z wytwarzaniem energii z OZE, magazynowaniem tej energii i wykorzystaniem jej wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek:
Rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia następujące określone warunki.

Termin składania wniosków:
25 stycznia – 23 lutego 2024

https://granty.pl/518840/