Inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej: obszar C – inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.
https://granty.pl/518856/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
Rolnik, będący osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, bądź wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej, jeżeli spełnia pewne warunki.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych.
Wsparciu podlegają w szczególności operacje polegające na:
– dociepleniu ścian zewnętrznych,
– dociepleniu dachu lub stropu,
– zakupie świetlików dachowych, – dociepleniu podłóg,
– zakupie okien lub drzwi zewnętrznych, lub bram wjazdowych,
– zakupie kotłów na biomasę z wyłączeniem kotłów do spalania słomy,
– zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła,
– zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED,
– zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią. Pomoc przyznaje się jeżeli inwestycja objęta operacją ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie.

Termin składania wniosków:
25 stycznia – 23 lutego 2023