Z Kobietami – Patriotkami. Jednym z celów programu jest propagowanie dziedzictwa narodowego poprzez ukazywanie historii kobiet i ich roli, jaką odgrywały w dziejach Polski, w tym także ich znaczenia i wpływu na wydarzenia historyczne. Preferowane są wnioski złożone przez lokalne organizacje działające w obszarze polskiej kultury i historii.
https://granty.pl/511664/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, w tym m.in:
– stowarzyszenia,
– fundacje,
– szkoły,
– przedszkola,
– kluby sportowe,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– kościelne osoby prawne,
– muzea,
– domy kultury,
– biblioteki,
– inne instytucje kultury,
– podmioty lecznicze,
– domy dziecka,
– inne organizacje/instytucje.

Termin składania wniosków:
do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków.