Lato w Teatrze. Program wspiera autorskie projekty dwutygodniowych teatralnych warsztatów, półkolonii lub kolonii, których realizacja planowana jest w okresie letnich wakacji szkolnych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać teatry, inne samorządowe instytucje kultury a także organizacje pozarządowe. Z możliwości ubiegania się o dotację wykluczone są państwowe instytucje kultury. Wnioskodawcy muszą dysponować przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych.
https://granty.pl/25/

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?
1. Teatry i inne samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji kultury współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest minister oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych).
2. Organizacje pozarządowe (w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich).
Wnioskodawca musi dysponować przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych oraz gwarantować gotowość do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim.
Z możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu wykluczone są państwowe instytucje kultury.

Termin składania wniosków:
22 marca 2024