815

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące projektu pn. „Rozwój turystyki i rekreacji na terenie Miasta i Gminy Chodecz” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowego placu zabaw na Placu Kościuszki w Chodczu poprzez wyposażenie go w nowe urządzenia oraz wymianę nawierzchni z trawiastej na bezpieczną.

Zapytanie ofertowe - plac zabaw 27.02.2024 r..pdf

Zapytanie ofertowe - plac zabaw 27.02.2024 r..docx