Odpowiedzialni Społecznie - Celem głównym programu jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, świadczenia pomocy społecznej i opieki socjalnej Polakom oraz uchodźcom dotkniętym konfliktem zbrojnym. Z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie program wspiera projekty przewidujące pomoc osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach.

https://granty.pl/511480/

Rodzaj wsparcia:

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?

Podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami, m.in:

– stowarzyszenia, fundacje,

– szkoły, przedszkola,

– kluby sportowe,

– jednostki samorządu terytorialnego,

– kościelne osoby prawne,

– muzea, domy kultury, biblioteki,

– inne instytucje kultury,

– podmioty lecznicze,

– domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje, zgłaszające projekty wpisujące się w cele programu.

Termin składania wniosków:

do 31 grudnia 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków.