Pomoc finansowa z budżetu państwa dla Kół Gospodyń Wiejskich. 

Ruszył nabór wniosków. W dniu dzisiejszym ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich (KGW). Pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich KGW zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

https://granty.pl/521296/

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, jednakże nie dłużej niż do 30 września 2024 r.