Granty na organizację zajęć wakacyjnych dla dzieci!!!

Do 15 maja trwa nabór wniosków w programie „Wakacyjna AktywAKCJA". Szkoły podstawowe, jednostki kultury, ochotnicze straże pożarne oraz koła gospodyń wiejskich mogą zdobyć granty na organizację zajęć w trakcie przerwy wakacyjnej. Do podziału jest 500 tys. zł.

Wnioski mogą składać m.in.: szkoły podstawowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, świetlice środowiskowe, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze oraz koła gospodyń wiejskich, a także organizacje pozarządowe. Dofinansowane będą lokalne działania skierowane do dzieci i młodzieży. W sumie fundacja rozdysponuje 100 grantów po 5000 zł każdy.

Więcej informacji na stronie: https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html