Do 10 tys. zł dla KGW na działania ekologiczne; ruszył nabór wniosków!!!!

Do 10 tys. zł mogą otrzymać Koła Gospodyń Wiejskich w programie grantowym „Eko-gospodyni". Dofinansowanie można pozyskać na działania związane z edukacją ekologiczną i promocją postaw proekologicznych w lokalnym środowisku. Maksymalna wysokość grantu to 10 tys. zł. W sumie do rozdysponowania w programie jest 100 tys. zł. 

Jak podano w regulaminie, środki można przeznaczyć m.in. na organizację warsztatów ekologicznych i przyrodniczych oraz szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej. Dofinansowane mogą być też działania mające na celu dbałość o lokalne środowisko naturalne np. sadzenie lasu, sprzątanie terenów zielonych czy działania dotyczące eko-upraw.

Więcej informacji o konkursie: https://www.pomaganie-krzepi.pl/generator/wnioski.html?formularzID=30