Chodecz dnia  15.11.2018r.

BR.0002.1.2018

Pani/Pan

 

 .........................................

...........................................

             

Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego we Włocławku I  z dnia  9  listopada 2018r.  zawiadamiam o zwołaniu  pierwszej  sesji nowo wybranej  Rady Miejskiej w Chodczu która  odbędzie się w dniu  22 listopada  2018 roku  o  godz. 10,oo w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu  ul. Kaliska 2 w celu złożenia  ślubowania przez radnych oraz  Burmistrza Chodcza.

Porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Chodczu stanowi załącznik do zawiadomienia.

Zapraszam do udziału w obradach sesji.

Otrzymują:

  1. Adresat.
  2. 2.a/a.

 

 

 

Załącznik do zawiadomienia.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ślubowanie Radnych.
  3. Ślubowanie Burmistrza.
  4. Przyjęcie porządku obrad sesji.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chodczu.
  6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  7. Zakończenie obrad I sesji Rady.