Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chodczu uprzejmie informuje, że do dnia 20.12.2018r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodczu można składać wnioski o przyznanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Pary małżeńskie zameldowane na terenie Gminy Chodecz, które w roku 1968 zawarły związek małżeński i jeszcze nie złożyły wniosku
o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie mogą dokonać takiego zgłoszenia w USC Chodecz pok. 17 lub telefonicznie pod nr tel. 054 2848070.

Urząd Stanu Cywilnego w Chodczu przyjmuje również zgłoszenia par małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych i nie zostały jeszcze odznaczone.

Przy zgłaszaniu par małżeńskich proszę podać imiona i nazwiska małżonków oraz datę i miejsce zawarcia małżeństwa.