W 2018 r. z terenu gminy Chodecz zostało przekazane do utylizacji 35,770 Mg wyrobów zawierających azbest. Łączna wartość prac związanych z usuwaniem azbestu opiewa na kwotę 9 271,58 zł, z tego 6 490,11 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pozostała kwota, tj. 2 781,47 zł to środki własne gminy Chodecz. Azbest odebrano od 18 właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chodecz.