Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2019r. godz. 15:00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omówienie stawek czynszu za lokale.
2. Zmiany statutu Sołectw.
3. Sprawy bieżące .

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska