Z wielkim smutkiem i krzykiem niezrozumienia i sprzeciwu dla tego co się stało żegnamy

ś. p.

Pawła Adamowicza

Prezydenta Gdańska - miasta Solidarności.

Był dobrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem.

Spoczywaj w pokoju!

Pogrążonej w żałobie rodzinie, mieszkańcom Gdańska i wszystkim,

którym Paweł Adamowicz był bliski wyrazy współczucia składają

      Piotr Całbecki                             Mikołaj Bogdanowicz                                Ryszard Bober

                        Marszałek Województwa                Wojewoda Kujawsko-Pomorski            Przewodniczący Sejmiku Województwa

                                                       

 

prezydenci miast, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie gmin, przewodniczący

i radni samorządów wszystkich szczebli województwa kujawsko-pomorskiego.