Uprzejmie informujemy, iż Gmina Chodecz rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Program realizowany będzie ze środków budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz z dotacji pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Nabór wniosków potrwa do 29 marca 2019 r. Wnioski należy składać w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, pokój nr 2.

Wniosek do pobrania TUTAJ (PDF) i TUTAJ (Word)