Informujemy, że 15 lutego 2019 roku o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, natomiast o godzinie 16 będą posiedzenia pozostałych Komisji.