POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW 

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, udostępnił w swojej siedzibie dwa stanowiska komputerowe do wypełniania wniosków o dofinansowanie. Wypełnianie wniosków odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta w obecności pracownika WFOŚiGW, który udziela wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania. Więcej informacji na stronie: https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-433-czyste_powietrze_pomoc_w_wypelnianiu.html

Poniżej najważniejsze linki dotyczące Programu:

Dokumenty pomocnicze do wypełnia wniosku o dofinansowanie: https://wfosigw.torun.pl/strona-358-czyste_powietrze.html

Wymagana dokumentacja w ramach Programu: https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja

Portal Beneficjenta: https://portal.wfosigw.torun.pl/

Wniosek o dofinansowanie (dostępny tylko po zalogowaniu się na Portalu Beneficjenta): https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu

--