Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2019r. godz. 14:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Nowe uregulowania w sprawie opłaty targowej.
2. Uregulowanie kwestii opłat za korzystanie z budynków użytkowych gmin.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 marca 2019r. godz. 14:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Nowe uregulowania w sprawie opłaty targowej.
2. Uregulowanie kwestii opłat za korzystanie z budynków użytkowych gmin.
3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Grzegorz Makowiecki