Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej i Infrastruktury Technicznej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.

2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

 

Przewodniczący Komisji
Rolnej i Infrastruktury

Wiesław Feliniak