Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 kwietnia 2019r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1.Analiza terminowości zwrotu odsetek kapitałowych i dotacji za rok 2018.

2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2018 rok.

3. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak