W dniach 25 i 29 kwietnia oraz 6 i 13 maja 2019 roku w godzinach 8 do 14 w pokoju nr 18
(I piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu pracownicy ODR Biuro Kowal będą wypełniać wnioski o płatności bezpośrednie.

Zapraszamy zainteresowanych rolników

Kierownik Biura

Grzegorz Bet