Informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 na terenie Miasta i Gminy Chodecz zostanie uruchomiony system alarmowy połączony z włączeniem urządzeń alarmowych /syren/ - sygnał ciągły 1 min. w celu upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.