Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 sierpnia 2019r. godz. 8:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I półrocze 2019r.

2. Rozpatrzenie skargi Pani Anny Sawickiej.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Łuczak