Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 września 2019r. godz. 15:30 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opiniowanie projektów uchwał na sesję.
2. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
3. Analiza Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chodecz.
4. Analiza Statutu sołectw w gminie Chodecz.
5. Analiza Statutu Miasta i Gminy Chodecz.
6. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska