Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2019r. godz. 14:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Obywatelskiej i Ochrony Środowiska.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Analiza i opiniowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2020r.
2. Rozpatrywanie pism skierowanych do Komisji.
3. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami.
4. Analiza projektu budżetu w zakresie zadań Komisji na rok 2020.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne wnioski.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący
Komisji Obywatelskiej
i Ochrony Środowiska

Ewa Kwiatkowska