W dniu dzisiejszym zostały podpisane 3 umowy na roboty budowlane w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki-Mstowo”,
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo - gr.gminy - (Sarnowo) - gr.gminy - Łania”,
3. „Przebudowa drogi nr 191351C (dr.pow. nr 2939C) Szczecin - Psary (dr.pow. nr 2938C)”.

Wykonawcą odpowiedzialnym za realizację robót budowlanych dla ww. zadań, którego oferta okazała się najkorzystniejsza we wszystkich 3 przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, jest Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. z siedzibą we Włocławku.

Termin zakończenia realizacji ww. zadań zgodnie z umową to 30 października 2020 r.

Resized 20191219 085501

Resized 20191219 085525

Resized 20191219 085621