Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 stycznia 2020r. godz. 13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Opracowanie planu pracy na rok 2020.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.