Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020r. godz.13:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie doraźnej Komisji Statutowej.

Proponowana tematyka posiedzenia

1. Omówienie projektu Statutu Miasta i Gminy Chodecz wraz z poprawkami.
2. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej.

Przewodniczący
Komisji Statutowej

Jerzy Stempczyński