RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZMIANY GRANIC ADMINISTRACYJNYCH MIASTA CHODECZ POPRZEZ WŁĄCZENIE W JEGO GRANICE CZĘŚCI SOŁECTWA CHODECZEK

http://bip23.lo.pl/bip_download.php?id=4334