W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju odwołujemy komputerowe badanie wzroku, które miało mieć miejsce w Urzędzie dnia 9 kwietnia 2020r.