Chodecz, 26.06.2020r.

OGŁOSZENIE

W dniach od 3 lipca do 8 lipca 2020r. w godz. od 9.oo do 14.oo z przerwą od 11.00 do 11.30 w budynku  Domu Kultury przy ul. Ogrodowej 7 w Chodczu (stary KLUB) będzie wydawana żywność w ramach programu POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2019-2020.
Wszystkie osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka do otrzymania takiej formy pomocy proszone są o stawienie się w wyznaczonym dniu i godzinie wraz z otrzymanym skierowaniem - celem odebrania żywności. Jednocześnie przypominamy, że z powodu pandemii koronawirusa w dalszym ciągu obowiązują obostrzenia, dlatego prosimy wszystkie osoby o ich przestrzeganie. Osoba odbierająca paczkę poza skierowaniem i dowodem osobistym powinna zachować dystans min. 2 m. od drugiej osoby,  mieć założoną maseczkę ochronną, rękawiczki i posiadać własny długopis.

 

Żywność będzie wydawana zgodnie z poniższym harmonogramem, którego należy przestrzegać:

 

1. W dniu 03 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: IGNALIN, ZALESIE, PRZYSYPKA, SŁAWĘCIN, SŁAWĘCKIE GÓRY, TRZESZCZON, PSARY, PROSNO, KUBŁOWO MAŁE, KUBŁOWO, PIELESZKI, KROMSZEWICE, SOBICZEWY.

2. W dniu 06 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: ZIELENIEWO, ŁANIA, ŁANIĘTA, WITOLDOWO, ZBIJEWO, SZCZECIN, CETTY, STRZYGI, STRZYŻKI, STRZYGOWSKA KOLONIA. HUTA TOW., HUTA CHODECKA, PODGÓRZE ZAMECZEK, NIESIOŁÓW TOW., MSTOWO, BOGOŁOMIA.

3. W dniu 07 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: PYSZKOWO, MIELNO, MIELINEK, GAWIN, UKLEJNICA, KOŁATKI, LUBIENIEC, RUDA LUBIENIECKA, MICIELNO, NOWINY, NIWKI, KOŃCE, WOLA  ADAMOWA, BRZYSZEWO.

4. W dniu 08 lipca br. żywność odbierać będą mieszkańcy miejscowości: CHODECZ, CHODECZEK.

 

Ponadto informujemy, że nie będzie żadnych odstępstw od wyżej zamieszczonego harmonogramu.

 

                                                                                     MGOPS w CHODCZU