Jak trudno jest żegnać na zawsze

Kogoś, kto jeszcze mógł być z nami”

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

lewy liscJanusza Chyzińskiego prawy lisc

wieloletniego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu.

 

W naszej pamięci Janusz Chyziński pozostanie na zawsze jako Człowiek niezwykłej  

  kultury, uczciwości i życzliwości dla innych, wcielający w życie ideę samorządności

  oraz troskę o dobro wspólnoty lokalnej.

 

  

To bardzo smutna chwila dla nas wszystkich, dla Mieszkańców Miasta i Gminy

  Chodecz, gdyż żegnamy wyjątkowego Człowieka – oddanego pracy na rzecz lokalnej

  społeczności i jej mieszkańców .

 

Pogrążonej w żalu Rodzinie, najbliższym oraz wszystkim jednoczącym się w bólu

  i żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

Burmistrz Chodcza z Pracownikami

Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu oraz

Radnymi Rady Miejskiej w Chodczu