Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 września 2020r. godz. 9:00 w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy Chodecz odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Proponowana tematyka posiedzenia:

1. Omówienie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2. Przygotowanie placówek do roku szkolnego 2020/2021 w związku z Covid-19.
3. Sprawy pism skierowanych do Komisji.
4. Sprawy bieżące.

Proszę o udział w posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Sportu

Jerzy Stempczyński